02 April 2009

MANUSIA...

  • M
  • Amanah yang besar ditanggung (kholifah di muka bumu). Malaikat berpendapat manusia malah merusak bumi, padahal malaikat selalu bertasbih padaNya. Tapi Allah Maha Menetahui. Jadi ada sesuatu yang dahsyat dibalik penciptaan manusia
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:” Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui?” (QS 2:30)
  • Nafsu dan pikiran dianugerahkanNya sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Kesempurnaan ini akan diraih jika hal tersebut digunakan dengan sesuai. Jika tidak, manusia lebih nista daripada binatang.

  • Udah jadi ketentuanNya hika manusia diciptakan berpasangan (tidak ACDC) dan berketuruanan
  • Salah dan lupa merupakan sifat dasar manusia
  • Ibadah padaNya merupakan tujuan penciptaan manusia, begitu pula jin
  • At-tin (tanah liat) yang dibentuk merupakan bahan baku penciptaan manusia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ada pertanyaan, kritikan atau hal yang ingin didiskusikan? Silahkan...